Lifestyle

Hoe kan ik WOZ waarde Apeldoorn checken?

luxe keukens Roosendaal

Elk jaar krijg je van de gemeente een bedrag te horen van de waarde van je huis volgens de WOZ waarde Apeldoorn. Dat bedrag wordt vastgesteld aan de hand van een taxatie van de gemeente en het komt regelmatig voor dat het bedrag dat de gemeente noemt te hoog is. In sommige gevallen is het bedrag zelfs veel te hoog. Gelukkig kun je je verweren tegen een te hoog bedrag en bezwaar indienen. Om dat bezwaar in te kunnen dienen moet je wel weten of het bedrag ook werkelijk te hoog is. Hoe je dat kunt checken leggen we je in dit artikel uitgebreid uit. Zo weet je precies wat je moet doen om een te hoge aanslag van verschillende belastingen te voorkomen.

Pro-forma bezwaar maken

Zodra je de vaststelling van de WOZ waarde Apeldoorn binnen hebt gekregen en je hebt het vermoeden dat het bedrag te hoog is raden we je aan om een bezwaar in te dienen. Dat kan in eerste instantie gewoon een pro-forma bezwaar zijn waarin je aangeeft dat je het niet eens bent met het bedrag. Je hoeft dan nog geen bewijzen of toelichting mee te sturen. Dat kan altijd later nog als de gemeente erom vraagt. Het is van belang dat je niet te lang wacht met het versturen van de brief omdat je maar 6 weken hebt voor het indienen van deze brief.

Taxatieverslag WOZ waarde Apeldoorn opvragen

Daarnaast is het handig om het taxatieverslag van de WOZ waarde Apeldoorn van jouw woning op te vragen zodat je precies kunt zien hoe de gemeente de waarde van jouw huis heeft opgebouwd. Dit is belangrijke informatie voor jouw bezwaar. Aan de hand daarvan kun jij namelijk gaan onderzoeken wat het juiste bedrag had moeten zijn. Daarvoor heb je wel wat kennis van de huizenmarkt en de waardebepaling ervan nodig.

Hulp bij checken op juiste waarde

Voor veel mensen is het checken van de  WOZ waarde Apeldoorn van hun huis best lastig om dat ze geen specialistische kennis in huis hebben. Wat veel mensen niet weten is dat je het bezwaar gratis door een gespecialiseerde instantie kunt laten uitvoeren. Dan hoef je zelf helemaal niks te doen en wordt de kans dat je bezwaar ontvankelijk wordt verklaard alleen maar groter. Dus als je het lastig vindt om hier zelf mee aan de slag te gaan. Vraag dan een bureau om je hierbij te helpen. Je loopt geen enkel risico.

Hoorzitting WOZ waarde Apeldoorn

Als het WOZ bezwaar is ingediend en je hebt je bezwaar gemotiveerd met een toelichting en bewijs dan is het afwachten op de uitspraak van de gemeente. Als je bezwaar wordt toegekend ben je klaar en krijg je nieuwe aanslagen. Het kan ook zijn dat er een hoorzitting nodig is om de WOZ waarde Apeldoorn van jouw huis vast te stellen met tussenkomst van een rechter. Ook hier kan een bedrijf dat gespecialiseerd is veel voor je betekenen en ook in dit geval is dat gratis.

Similar Posts