Woning en Tuin

De voordelen van IR verwarmingspanelen

ir verwarmingspanelen

Dit artikel gaat over IR (infrarood) verwarmingspanelen. Wat zijn hun voordelen. Maar eerst wat is infraroodverwarming.

Wat is infraroodverwarming

Bij IR verwarming wordt elektrische energie omgezet in infraroodstraling. Dit gebeurt normaliter in panelen en is zeer efficiënt. De IR straling verwarmt geen lucht op. Wat wel plaatsvindt, is dat voorwerpen warm worden, als daar de straling op valt. Die voorwerpen staan vervolgens warmte af aan de omringende lucht. Ook wij voelen de IR straling als warmte.

ir verwarmingspanelen

Eigenschappen van IR stralen

We zagen al dat de opwekking van IR straling zeer efficiënt is en dat die niet de lucht opwarmt, maar wel de voorwerpen en personen waar de straling op valt. Andere eigenschappen van IR straling zijn, dat die zeer gericht is en niet veel verder reikt dan drie meter. Tenslotte werkt IR straling zeer snel. Je schakelt een paneel aan, begeeft je in de stralingsbundel binnen 3 meter afstand daarvan, en je voelt de warmte.

IR verwarming is duurzaam

Als we gas gebruiken voor de verwarming, dan leveren we daarmee een bijdrage aan het broeikaseffect door de CO2-uitstoot. Bovendien geldt dat de bronnen van fossiele brandstoffen niet onuitputtelijk zijn. Weliswaar wordt momenteel in Nederland veel elektrische energie gegenereerd door de verbranding van fossiele brandstoffen, maar dat gaat veranderen. De productie van elektrische energie zal duurzamer worden en daarmee dus ook IR verwarming.

De voordelen

We zetten hier de al genoemde voordelen van IR verwarming, en dus van IR verwarmingspanelen, nog een keer op een rijtje:

  • Zeer zuinig met elektrische energie.
  • Warmt geen lucht op.
  • IR straling is heel gericht en heeft een beperkt bereik. Die aspecten kan je als nadelen beschouwen, maar ook als voordelen. Met infrarood kun je heel selectief zijn en alleen dat deel van een ruimte ermee bestrijken, waar zich daadwerkelijk iemand bevindt.
  • Werkt snel. Je zet een paneel aan en je merkt onmiddellijk de warmte. Je zet het paneel uit en de straling stopt.
  • IR verwarming is duurzaam.

Similar Posts